Get started now!

Course curriculum

  1. 1.1 Konsep Kedaulatan Part 1

  2. 1.1 Konsep Kedaulatan Part 2

  3. 1.2 Ciri Negara Yang Berdaulat

  4. 1.3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat

  5. 1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan Part 1

  6. 1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan Part 2

  7. 1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan Part 3

  8. [Nota] Bab 1: Kedaulatan Negara

  1. 2.1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan

  2. 2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan

  3. 2.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan Part 1

  4. 2.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan Part 2

  5. 2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965

  6. [Nota] Bab 2: Perlembagaan Persekutuan

  1. 3.1 Latar Belakang Pemerintahan Beraja dan Demokrasi Berparlimen

  2. 3.2 Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-raja

  3. 3.3 Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan Part 1

  4. 3.3 Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan Part 2

  5. 3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa Part 1

  6. 3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa Part 2

  7. 3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa Part 3

  8. 3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa Part 4

  9. [Nota] Bab 3: Perlembagaan Dan Demokrasi Berparlimen

  1. 4.1 Latar Belakang Sistem Persekutuan di Negara Kita Part 1

  2. 4.1 Latar Belakang Sistem Persekutuan di Negara Kita Part 2

  3. 4.2 Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Part 1

  4. 4.2 Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Part 2

  5. 4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Part 1

  6. 4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Part 2

  7. 4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Part 3

  8. 4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Part 4

  9. 4.4 Faktor yang Mengukuhkan Sistem Persekutuan

  10. [Nota] Bab 4: Sistem Persekutuan

  1. 5.1 Konsep Gagasan Malaysia

  2. 5.2 Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia Part 3

  3. 5.2 Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia Part 2

  4. 5.3 Reaksi Tempatan dan Negara Jiran terhadap Pembentukan Malaysia Part 1

  5. 5.3 Reaksi Tempatan dan Negara Jiran terhadap Pembentukan Malaysia Part 2

  6. 5.4 Langkah Pembentukan Malaysia Part 1

  7. 5.4 Langkah Pembentukan Malaysia Part 2

  8. 5.4 Langkah Pembentukan Malaysia Part 3

  9. 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia

  10. [Nota] Bab 5: Pembentukan Malaysia

  1. 6.1 Cabaran Dalaman Malaysia

  2. 6.2 Pemisahan Singapura

  3. 6.3 Menangani Ancaman Komunis Part 1

  4. 6.3 Menangani Ancaman Komunis Part 2

  5. 6.3 Menangani Ancaman Komunis Part 3

  6. 6.3 Menangani Ancaman Komunis Part 4

  7. 6.4 Isu Pembangunan dan Ekonomi

  8. 6.5 Tragedi Hubungan antara Kaum

  9. [Nota] Bab 6: Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia

About this course

 • Free
 • 96 lessons
 • 13 hours of video content