Get started now!

Course curriculum

  1. 1.1 Penyiasatan Fizik (Kuantiti Asas dan Kuantiti Terbitan Bahagian 1)

  2. 1.1 Penyiasatan Fizik (Kuantiti Asas dan Kuantiti Terbitan Bahagian 2)

  3. 1.1 Penyiasatan Fizik (Kuantiti Skalar dan Kuantiti Vektor)

  4. 1.2 Penyiasatan Saintifik (Tafsiran Bentuk-Bentuk Graf)

  5. 1.2 Penyiasatan Saintifik (Menganalisis Graf)

  1. 2.1 Gerakan Linear (Pengenalan Jarak, Sesaran, Laju, Halaju dan Pecutan)

  2. 2.1 Gerakan Linear (Halaju dan Pecutan)

  3. 2.1 Gerakan Linear (Jangka Masa Detik)

  4. 2.1 Gerakan Linear (Menghitung Halaju dan Pecutan Daripada Pita Detik )

  5. 2.1 Gerakan Linear (Jenis-Jenis Gerakan Berdasarkan Keratan Pita Detik)

  6. 2.1 Gerakan Linear (Persamaan Gerakan Linear)

  7. 2.1 Gerakan Linear (Soalan Berkaitan Jarak, Sesaran, Laju, Halaju dan Pecutan)

  8. 2.2 Graf Gerakan Linear (Jenis Gerakan Daripada Graf)

  9. 2.2 Graf Gerakan Linear (Mentafsir dan Melakar Graf Gerakan)

  10. 2.2 Graf Gerakan Linear (Pentafsiran Jenis Gerakan Daripada Graf dan Pengiraan)

  11. 2.3 Gerakan Jatuh Bebas (Pengenalan dan Penentuan Nilai Pecutan Graviti)

  12. 2.3 Gerakan Jatuh Bebas (Penyelesaian Masalah Jatuh Bebas)

  13. 2.4 Inersia (Pengenalan Inersia)

  14. 2.4 Inersia (Neraca Inersia, Kebaikan dan Kaedah Mengurangkan Kesan Negatif Inersia)

  15. 2.4 Inersia (Kesan Inersia)

  1. 3.1 Hukum Kegravitian Semesta Newton (Daya Graviti)

  2. 3.1 Hukum Kegravitian Semesta Newton (Pengenalan Kepada Hukum Kegravitian Semesta Newton)

  3. 3.1 Hukum Kegravitian Semesta Newton (Hubungan Antara Pecutan Graviti, g Dengan Daya Graviti, F - Bahagian 1)

  4. 3.1 Hukum Kegravitian Semesta Newton (Hubungan Antara Pecutan Graviti, g Dengan Jarak, r Dari Pusat Bumi)

  5. 3.1 Hukum Kegravitian Semasa Newton (Daya Memusat Dalam Sistem Gerakan Satelit dan Planet)

  6. 3.1 Hukum Kegravitian Semasa Newton (Masalah Melibatkan Daya Memusat dan Satelit Mengorbit Bumi)

  7. 3.1 Hukum Kegravitian Semasa Newton (Jisim Bumi dan Jisim Matahari)

  8. 3.2 Hukum Kepler (Hukum Kepler Pertama)

  9. 3.2 Hukum Kepler (Hukum Kepler Kedua dan Hukum Kepler Ketiga)

  10. 3.3 Satelit Buatan Manusia (Orbit Satelit)

  11. 3.3 Satelit Buatan Manusia (Satelit Geopegun dan Bukan Geopegun)

  12. 3.3 Satelit Buatan Manusia (Halaju Lepas)

  1. 4.1 Keseimbangan Terma (Prinsip Keseimbangan Terma)

  2. 4.1 Keseimbangan Terma (Menentu Ukur Sebuah Termometer)

  3. 4.1 Keseimbangan Terma (Contoh Soalan dan Termometer Merkuri)

  4. 4.2 Muatan Haba Tentu (Pengenalan Muatan Haba Tentu)

  5. 4.2 Muatan Haba Tentu (Eksperimen Menentukan Muatan Haba Tentu)

  6. 4.2 Muatan Haba Tentu (Aplikasi Muatan Haba Tentu)

  7. 4.2 Muatan Haba Tentu (Suhu Akhir Campuran)

  8. 4.3 Haba Pendam Tentu (Pengenalan Haba Pendam Tentu)

  9. 4.3 Haba Pendam Tentu (Graf dan Jenis Haba Pendam Tentu)

  10. 4.3 Haba Pendam Tentu (Aplikasi Haba Pendam Tentu)

  11. 4.3 Haba Pendam Tentu (Masalah Melibatkan Haba Pendam Tentu _ Muatan Haba Tentu)

  12. 4.4 Hukum Gas (Tekanan Gas dan Teori Kinetik Gas)

  13. 4.4 Hukum Gas (Hukum Boyle)

  14. 4.4 Hukum Gas (Hukum Charles)

  15. 4.4 Hukum Gas (Hukum Gay-Lussac)

  16. 4.4 Hukum Gas (Menyelesaikan Masalah Melibatkan Hukum Gas)

  1. 5.1 Asas Gelombang (Pengenalan Gelombang)

  2. 5.1 Asas Gelombang (Jenis Gelombang)

  3. 5.1 Asas Gelombang (Ciri-Ciri Gelombang)

  4. 5.1 Asas Gelombang (Gelombang Melintang dan Gelombang Membujur)

  5. 5.1 Asas Gelombang (Mentafsir dan Melakar Graf Gelombang)

  6. 5.1 Asas Gelombang (Menyelesaikan Masalah Melibatkan Asas Gelombang)

  7. 5.2 Pelembapan dan Resonans (Pelembapan)

  8. 5.2 Pelembapan dan Resonans (Resonans)

  9. 5.3 Pantulan Gelombang (Muka Gelombang)

  10. 5.3 Pantulan Gelombang (Melukis Pantulan Gelombang)

  11. 5.3 Pantulan Gelombang (Aplikasi dan Masalah Melibatkan Pantulan Gelombang)

  12. 5.4 Pembiasan Gelombang (Pengenalan dan Kesan Pembiasan Kepada Ciri-Ciri Gelombang)

  13. 5.4 Pembiasan Gelombang (Melukis Gambar Rajah Pembiasan Gelombang)

  14. 5.4 Pembiasan Gelombang (Fenomena Pembiasan Gelombang Dalam Kehidupan)

  15. 5.4 Pembiasan Gelombang (Masalah Melibatkan Pembiasan Gelombang)

  16. 5.5 Pembelauan Gelombang (Pengenalan dan Kesan Pembelauan Gelombang)

  17. 5.5 Pembelauan Gelombang (Faktor Mempengaruhi Pembelauan Gelombang)

  18. 5.6 Interferens Gelombang (Interferens dan Prinsip Superposisi)

  19. 5.6 Interferens Gelombang (Melukis Corak Gelombang Interferens)

  20. 5.6 Interferens Gelombang (Interferens Gelombang Air, Cahaya dan Bunyi)

  21. 5.6 Interferens Gelombang (Hubungan ʎ, a, x, D)

  22. 5.6 Interferens Gelombang (Masalah Melibatkan Interferens Gelombang)

  23. 5.7 Sinar Elektromagnet (Spektrum Elektromagnet dan Aplikasinya)

  24. 5.7 Sinar Elektromagnet (Ciri-Ciri Gelombang Elektromagnet)

  1. 6.1 Pembiasan Cahaya (Istilah dan Jenis-Jenis Pembiasan Cahaya)

  2. 6.1 Pembiasan Cahaya (Indeks Biasan dan Hukum Pembiasan Cahaya)

  3. 6.1 Pembiasan Cahaya (Dalam Nyata dan Dalam Ketara)

  4. 6.1 Pembiasan Cahaya (Masalah Melibatkan Pembiasan Cahaya)

  5. 6.2 Pantulan Dalam Penuh (Proses Berlakunya Pantulan Dalam Penuh)

  6. 6.2 Pantulan Dalam Penuh (Hubungan n dengan c dan Fenomena Semula Jadi Pantulan Dalam Penuh)

  7. 6.2 Pantulan Dalam Penuh (Aplikasi Pantulan Dalam Penuh)

  8. 6.2 Pantulan Dalam Penuh (Masalah yang Melibatkan Pantulan Dalam Penuh)

  9. 6.3 Pembentukan Imej Oleh Kanta (Jenis-Jenis Kanta)

  10. 6.3 Pembentukan Imej Oleh Kanta (Kuasa Kanta, Panjang Fokus dan Kaedah Melukis Gambar Rajah Sinar)

  11. 6.3 Pembentukan Imej Oleh Kanta (Pembentukan Imej Oleh Kanta Cekung)

  12. 6.3 Pembentukan Imej Oleh Kanta (Pembentukan Imej Oleh Kanta Cembung)

  13. 6.3 Pembentukan Imej Oleh Kanta (Pembentukan Imej Oleh Kanta Cembung II)

  14. 6.3 Pembentukan Imej Oleh Kanta (Pembesaran Linear dan Contoh Soalan Berkaitan Kanta)

  15. 6.5 Peralatan Optik (Kanta Pembesar dan Kamera Telefon Pintar)

  16. 6.5 Peralatan Optik (Mikroskop Majmuk)

  17. 6.5 Peralatan Optik (Teleskop)

  18. 6.5 Peralatan Optik (Soalan Esei Bahagian B dan Bahagian C Kertas 2)

  19. 6.6 Pembentukan Imej Oleh Cermin Sfera (Cermin Sfera Melengkung)

  20. 6.6 Pembentukan Imej Oleh Cermin Sfera (Kaedah Melukis Gambar Rajah Sinar Cermin Sfera)

  21. 6.6 Pembentukan Imej Oleh Cermin Sfera (Melukis Gambar Rajah Sinar Cermin Cembung)

  22. 6.6 Pembentukan Imej Oleh Cermin Sfera (Melukis Gambar Rajah Sinar Cermin Cekung)

  23. 6.6 Pembentukan Imej Oleh Cermin Sfera (Melukis Gambar Rajah Sinar Cermin Cekung II)

  24. 6.6 Pembentukan Imej Oleh Cermin Sfera (Aplikasi Cermin Sfera Dalam Kehidupan Seharian dan Soalan Esei)

About this course

 • Free
 • 96 lessons
 • 12 hours of video content